Go To Content
:::

Keelung Prison, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

วิธีการเข้าพบ

 • Publication Date :
 • Last updated:2023-05-23
 • View count:141

กรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานคุมประพฤติฯ คุณรัชชานนท์ หลินทอง


ลงทะเบียนเวลาการนัดพบ:
เช้า 08:40 - 11:00 น. บ่าย 13:30 - 16:00 น. ไม่มีบริการในวันหยุดสงกรานต์และวันเสาร์
* การนัดพบจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่หนึ่งของทุกเดือน (ตลอดวัน)

 1. เบอร์โทรศัพท์สำหรับบริการนัดพบทั่วไป:
  (02)2465-1146 ต่อ 292
 2. เบอร์โทรศัพท์สำหรับบริการนัดพบผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (การเข้ารับบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ):
  (02)2465-4561 คุณ ประสิทธิ์
 3. เพิ่มเบอร์โทรศัพท์สำหรับบริการนัดพบ:
  (02)2465-4561 คุณ ประสิทธิ์
  1. ให้สิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการนัดพบเพิ่มเติมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. เมื่อเรืองจำเป็นตามความเห็นของคุมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในที่ขัง ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอนุมัติตามเอกสารประกอบที่ผู้ขอเข้ามาแนบมา
 4. เบอร์โทรสำหรับการปรับเปลี่ยนการนัดพบอย่างยืดหยุ่น:
  (02)2465-4561 คุณ ประสิทธิ์
  การอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมในกรณีที่คุ้มค่า เช่น จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานที่เพิ่มเติมที่ผู้ขออาศัยแนบมา อาจมีการลดข้อจำกัดของผู้เข้าเยี่ยมชม การปรับเปลี่ยนสถานที่ การ延เวลา การเพิ่มครั้งหรือจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 5. หมายเลขโทรสาร: (02)2466-6402
  ที่อยู่หน่วยงาน: เลขที่ 199 ถนนตะวันออก แขวงสิรินธร เมืองเกียวลอน จังหวัดกีลอง
  หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน: (02) 24651146
 6. อีเมล: klpc@mail.moj.gov.tw
 7. ข้อกำหนดในการเยี่ยมผู้ต้องขัง:
  1. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสาร การบันทึกวิดีโอหรือเสียงภายในพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวที่มาเยี่ยมชม และต้องปิดโทรศัพท์มือถือ หากพบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และหากผู้ต้องขังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การเยี่ยมชมอาจถูกยุติโดยเจ้าหน้าที่การคุมตัวขัง
  2. หลังจากที่ได้กำหนดที่นั่งให้แก่ครอบครัวที่มาเยี่ยมชม ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนที่นั่งโดยส่วนตัว หากมีกรณีดังกล่าว การเยี่ยมชมจะถูกยุติทันที
  3. เมื่อครอบครัวที่มาเยี่ยมชมต้องการส่งเงินหรือวัตถุดิบให้แก่ผู้ต้องขัง จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการส่งเงิน การจัดส่งอาหารและวัตถุดิบสำหรับผู้ต้องขังและผู้ถูกกล่าวหา
  4. เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาวัตถุดิบที่ครอบครัวที่มาเยี่ยมชมส่งให้แก่ผู้ต้องขัง จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บและการบริหารจัดการเงินและวัตถุดิบของผู้ต้องขังในเรือนจำและที่รักษาความปลอดภัย

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับรายงานการเป็นเหยื่อเพศสึกทอง: (02)24651150
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการรับรายงาน: (02)24658883
อีเมลสำหรับการรับรายงาน:
klpn@mail.moj.gov.tw
หากท่านมีคำถามใด ๆ ท่านสามารถสื่อสารโดยตรงกับเราผ่านทางอีเมลนี้ ทางเราจะพยายามตอบคำถามของท่านโดยเร็วที่สุด หรือจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อให้ดีที่สุด ทางเรายินดีต้อนรับคำแนะนำจากท่านทุกคำ ขอบคุณค่ะ!

ผังตำแหน่งสำนักงาน
ผังตำแหน่งห้องประชุม
หมายเลขโทรศัพท์แต่ละหน่วยงาน

Go Top